آتش سوزی در شيراز

آتش سوزی در شيراز
حادثه و آتش سوزی در یک مجتمع تجاری و مسکونی در شیراز ، حداقل ۱۵ مجروح برجای گذاشت.

آتش سوزی در شيراز