آتش سوزی در شرق لندن

آتش سوزی در شرق لندن
دیلی استار از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع آپارتمانی در شرق لندن خبر داد.

آتش سوزی در شرق لندن