آتش‌بازی طبیعت در شب‌های پکن

آتش‌بازی طبیعت در شب‌های پکن
توفانی پر از رعد و برق برای ساعاتی، آسمان تاریک پکن را نورافشانی کرد.

آتش‌بازی طبیعت در شب‌های پکن